Zelf verdovingsresten uit vorige levens (of dit leven nu) verwijderen uit je energiesysteem/aura

Methode: werken met ballonnen©M.Notschaele

Uit de praktijk reïncarnatietherapie van Marianne Notschaele-den Boer - voorbeeldverhaal “VEDERLICHT”

© Uitgeverij RHA Publishing

 

 

 

indiansjaman.jpg 

VEDERLICHT

 

In 2005 sprak ik Marcel, een vriend van me. Hij vertelde me, dat er ‘ineens overal veren opdoken in zijn leven’. Hij gaf een paar voorbeelden. Speurend op Internet naar een andere woning stuitte hij op huizen gelegen aan het veer, woningen in de Veerstraat of mensen met een achternaam waarin het woordje veer voorkwam. Zijn dochter gaf hem een veer, op straat gevonden. Voor zijn verjaardag kreeg hij een houtsnijwerk cadeau met daarop afgebeeld een indiaan met verentooi. Deze verige boodschap’, zoals hij zei, kwam zo vaak voor dat het hem echt opviel. Maar wat al die veren nou precies betekenen?

Ik suggereerde: “Misschien heb je een vorig leven als indiaan gehad? Wie weet bevat dat leven nog nuttige informatie voor je?”

Marcel vond dat idee nog niet zo vreemd. Juist in die periode bleek hij vaak naar traditionele noord-Amerikaanse indianenmuziek (ceremoniële trommels) te luisteren. Hij liet zelfs cd’s overkomen uit het buitenland, want tijdens het luisteren naar deze native sound voelde hij zich heerlijk rustig worden. Hij zei: “Als ik naar die drumsound luister voel ik me een adelaar, gedragen door de wind. Alsof ik hoog in de lucht boven prairies zweef en krijsende vogelgeluiden hoor.”

 

Ik adviseerde hem gewoon zelf eens te kijken welk vorig leven hiermee te maken had en gaf hem de tip om vanuit die zwevende adelaarspositie een visualisatie te beginnen. Om daarna vanuit de lucht neer te dalen en te beschrijven wat hij zou tegenkomen.

 

Dit is wat Marcel opschreef:

 

 

Mistig

 

“Ik kreeg de opdracht om me te focussen op de zwevende adelaar. Ik moest me het krijsende vogelgeluid voorstellen en naar beneden duiken in de vlucht en vervolgens beschrijven wat ik tegen zou komen. De eerste visualisatie die ik deed ging moeilijk. Ik raakte het overzicht kwijt. Een dag later deed ik een tweede visualisatie, die stukken beter ging.

 

Het is mistig. Als een adelaar hoog in de lucht overzie ik de prairie. Het lijkt op een grote zandbak met veel lage struiken. Beneden onder mij op de grond zie ik een groep mensen. Als ik de grond nader in een duikvlucht herken ik een groep indianen die in een kring op de grond zitten. Ik vlieg nog dichterbij.

 

Ik zit in de kring. Een wijs uitziende indiaan -sjamaan- doet iets grasachtigs/kruiden in een pijp met lange steel. Hij geeft de pijp aan een andere indiaan, links van mij. Die inhaleert de rook van de pijp en geeft de pijp verder door. Als ik aan de beurt ben inhaleer ik diep. Ik voel dat het licht wordt in mijn hoofd. De pijp wordt verder rondgegeven. Telkens als ik de rook inhaleer als het mijn beurt is, voel ik me lichter worden in mijn hoofd. Ik lijk op te stijgen en voel me transformeren tot een adelaar die hoog boven de aarde vliegt (*1). Beneden in de diepte zie ik het groepje indianen zitten roken, ik vlieg omhoog en omhoog. Het wordt mistig. Ik stoot kreten uit zoals een adelaar vogelgeluiden maakt.

Het lijkt een inwijdingsritueel waarbij geestverruimende grassen en kruiden werden gebruikt om in een uittredingstoestand te komen.”

 

 

Omdat Marcel op zoek was naar helderheid en antwoord wilde hebben op zijn vraag waarom hij zoveel veren, al dan niet symbolisch tegenkwam, gaf ik aan hoe hij de mist -de ingeademende bedwelmende rook uit de pijp- uit zijn energiesysteem/aura kon blazen (zie hieronder informatie over deze methode) Marcel deed dat deels op zijn eigen manier, deels aan de hand van mijn methode.

Hij beschrijft dat zo:

 

Ballonnenmethode

 

“Via het geluid van trommels op de cd raakte ik in lichte trance. Ik visualiseerde dat ik opnieuw terugging naar de prairie, terug naar de kring met indianen.

De indianen, waaronder de sjamaan, zitten op de grond. Ik neem plaats in de kring. De pijp met kruiden gaat opnieuw rond en ik inhaleer de rook. De trommels blijven op de achtergrond hoorbaar, het tempo versnelt. In gedachten inhaleer ik de rook via mijn mond en raak opnieuw bedwelmd. Het wordt wazig om me heen en ik krijg een hoestbui. De sjamaan blaast mij tot twee keer toe rook in het gezicht. Ik voel dat ik meer en meer bedwelmd raak. Vlak voordat mijn ziel mijn lichaam wil verlaten (uittreding) pak ik een zakje ballonnen dat ik voorafgaand aan de oefening klaarlegde.

Ik blaas een tiental ballonnen vol. Iedere keer wanneer ik lucht in een ballon blaas, stel ik mij voor dat de bedwelmende grassen en kruiden uit mijn aura in de ballonnen worden geblazen. Zo blaas ik twee blauwe, twee rode, een oranje, een gele, een witte, een groene, een roze, een witte, een gele, een oranje, een rode ballon op. Vanaf de groene ballon krijg ik de ingeving: goh, dat zijn chakrakleuren en blaas ik bewuster de verdovende indianenmiddelen uit die bij die chakra’ s horen.

 

Ik ben ruim een uur bezig om mezelf via dit ballonritueel te ontdoen van oude verdovingsresten. Aansluitend reinig ik in gedachten mijn energieveld nog een keer grondig en vul ik mijn eigen aura met goede energie op. De opgeblazen ballonnen breng ik naar buiten. Daar prik ik ze kapot, zodat de bedwelmende lucht zijn weg vindt naar daar waar het onschadelijk is. Na een tijdje frisse buitenlucht ingeademd te hebben, ga ik terug naar binnen.

 

Ik visualiseer dat ik weer terug ben in de kring van indianen op de prairie. De lucht is opgeklaard, het is niet langer mistig. Ik heb helder zicht en zie felle kleuren. In de verte zie ik een indianendorp. Grijzige tipi’s die fel gekleurde versiersels hebben. Ik zie nog wat andere indrukken uit dat leven en daarna rond ik zelf de visualisatie af. ”

 

 

Marcel ging dankzij de veren-signalen terug naar herinneringen aan een voorgaand leven als indiaan. Pas nadat hij de verdovende energie uit zijn aura had gewerkt -die hoorde bij de bedwelmende middelen, trok de mist op en kreeg hij helder hoe informatie uit een voorbij leven hem nu van nut kon zijn. Hij kwam opnieuw in contact met kwaliteiten en krachten die hoorden bij een indianenleven, maar die evenzo horen bij zijn huidige leven. Op zijn eigen website vind je zijn versie van het verhaal en informatie over Maya-kalender en zijn belevenissen in 2010 in Peru.

 

 

Marianne Notschaele-den Boer

© RHA Publishing

 

Met dank aan Marcel voor zijn bijdrage.

 

 

(*1) Het komt voor dat herinneringen aan vorige levens waarin iemand zich een dier voelde, terug te voeren zijn op inwijdingsrituelen waarbij men zich dier waande onder invloed van bedwelmende middelen

 

 

 

 

ZELF OUDE VERDOVINGSRESTEN VERWIJDEREN UIT JE ENERGIESYSTEEM/AURA via de BALLONNENMETHODE ©M.Notschaele, reïncarnatietherapeut

 

balloons.jpg

 

Verdovende middelen uit vorige levens - én uit dit leven - kun je zelf, op eigen kracht, uit je energiesysteem/aura verwijderen. Hoe meer van deze oude troep verdwijnt, hoe schoner je aura. Een schoon energieveld bevordert de gezondheid van het lichaam en helderheid van geest.

Dit geldt voor allerlei soorten verdoving en voor zowel ervaringen die lang geleden als recent plaatsvonden.

 

-          DIT LEVEN: bij langdurig of veelvuldig gebruik van alcohol, wiet, drugs, paddenstoelen, heroïne, cocaïne, narcose bij operatie, plaatselijke verdoving/roesje, medicijnen/pillen

-          VORIGE LEVENS: heroïne, opium, plantaardige kruidenmengsels, gif, gassen, dampen

-          è inwijdingsrituelen, tempeltrainingen in Soemerië, oud-Egypte

-          è offerrituelen bij Inca’s, Maya’s, Azteken

-          è initiatieriten bij natuurvolken, indianen

-          è verslaafde opium/heroïnehoeren

-          è 1e en 2e wereldoorlog: soldaten aan pepmiddelen om vol te houden

-          è loopgraven, 1e wereldoorlog: gas

-          è gaskamers, 2e wereldoorlog: blauwzuurgas

 

narcotics-1.jpg

 

Inzichten uit vorige levens kunnen verhelderend werken. Soms is inzicht niet voldoende om een probleem te laten transformeren omdat verdovingsresten nog aanwezig zijn in het energieveld van een cliënt.

Wanneer een cliënt de aandacht richt op oude, in het energieveld/aura opgeslagen verdovingsenergie en deze denkbeeldig in ballonnen blaast, komt ruimte vrij in de aura. Hoe je dit zelf kunt doen met behulp van ballonnen, tekenvellen, viltstiften, heb ik via een filmpje proberen over te brengen. Deze verkregen ruimte kan anders (positief, met helderheid, in vrolijke kleuren) worden opgevuld. Ter afronding kunnen opgeblazen ballonnen worden losgelaten, kapot geprikt of gestampt. Dit gaat vergezeld van het benadrukken van positieve affirmaties en andere uitspraken die zorgen voor helderheid of loslaten van oude energie.

 

 

BALLONNENMETHODE ©M.Notschaele

 

VOORBEELDFILMPJE  http://www.youtube.com/watch?v=erJgwUDA2Bg Engelse versie

 

VOORBEELDFILMPJE http://www.youtube.com/watch?v=wqDY143UiuU Nederlandse versie

 

Let op: je doet deze oefeningen op eigen verantwoordelijkheid. Het kan gebeuren dat bij het opblazen van de ballonnen heftige emoties loskomen of dat je lichamelijke reacties krijg als misselijkheid en/of braken. Na deze oefening moet je een paar uur rust inplannen. Veel mensen voelen de behoefte om te slapen. Je kunt deze oefening ook onder begeleiding van een regressie- of reïncarnatietherapeut doen.

 

 

Wanneer ik in eenmalige consulten bij cliënten vorige levens waarneem (of situaties in dit leven) waarbij verdovingsresten nog nawerken, dan geef ik gepast huiswerk mee of ik verwijs naar deze oefening.

 

 

Een ander verhaal over narcose en nawerkingen

 

 

Terug naar beginpagina www.vorigelevens.nl voor andere verhalen en boekinformatie

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

© RHA Publishing – update mei 2013