Afspraak maken - consult - tarieven - contact - emailadres – algemene voorwaarden - Marianne Notschaele - RHA Publishing - RHA Reïncarnatietherapie

 

Afbeelding met tekst, muur, vloer, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving   Afbeelding met vloer, binnen, muur, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving   Afbeelding met vloer, binnen, muur, venster

Automatisch gegenereerde beschrijving 

Praktijkruimte Marianne Notschaele-den Boer

PAST MIJN WERKWIJZE BIJ JOU?

Hoe ik in mijn boeken en artikelen cliëntencases beschrijf, geeft een goede indicatie of mijn manier van werken je aanspreekt.

Vanuit mijn rol als therapeut ben ik gewend om met allerlei soorten ervaringen in diverse tijdsperioden te werken: vorige levens, het tussenbestaan (sferen tussen leven en dood in), jeugd, geboorte, zwangerschap, conceptie. In het kader van heelwording pak ik zowel slachtoffer- als daderrollen aan in vorige levens. Iedereen heeft zijn lichte of donkere kant en heeft behoefte aan inzicht, transformatie en spirituele groei. Evenwicht, balans, daar gaat het om. Leren werken met je vroegere en huidige talenten, verkeerde (oude) geloofsovertuigingen bijstellen, trauma’s verwerken en vorige levens afronden wanneer dat aan de orde is. Situaties uit vorige levens kunnen je veel inzicht geven maar je huidige leven is net zo belangrijk, daarmee moet je verder.

Wat mij betreft is niets toevallig in het leven. Je hebt niet voor niets ergens last van, je wordt niet zomaar ineens ziek, je komt niet voor niets iemand tegen. Hoewel sommige collega’s dat misschien minder vaak tegenkomen in hun praktijk dan ik, de kans dat je ‘oude bekenden’ tegenkomt die je (onbewust) herkent - om zo versneld van elkaar te leren - is groter dan menigeen denkt of voor mogelijk houdt. Qua cliëntendoelgroep ben ik voortdurend ‘in beweging’, afhankelijk van mijn eigen leerproces.

Informatie uit vorige levens - van anderen, ook van mezelf - is voor mij toegankelijk. Het heeft me wel jaren gekost om mijn helderziende talent een plek te geven in mijn huidige, nuchtere leven. Inmiddels heb ik geaccepteerd dat ik met ‘wat ik zie of weet’, in combinatie met mijn jarenlange ervaring als reïncarnatietherapeut, over prachtige tools beschik om problemen van cliënten aan te pakken.

Consulten bij mij staan in het teken van taal, werken met inzichten uit vorige levens en schrijfopdrachten. Specifiek persoonsgebonden woordgebruik, terugkerende zinnen en gedane uitspraken kunnen emotionele lading bevatten of buiten de hedendaagse context vallen. Dergelijke zinnen/woorden geven mij extra indrukken/informatie. Ik vertel hierover en leg verbanden tussen het probleem waarmee je komt en de onverwerkte ervaring(en) die eraan ten grondslag ligt/liggen. Vervolgens maak ik je duidelijk hoe ‘verkeerde’ gedachten/aannames - die in het verleden ooit juist waren, maar nu niet meer kloppen - kunnen worden losgekoppeld of bijgesteld. Inzicht en verwerking zorgt voor opluchting. Onbegrepen zaken die nu op zijn plek vallen, zorgen voor begrip en transformatie van een probleem.

 

CONSULTEN IN 2024

INFORMATIEBLAD 2024

Nieuwe cliënten zijn welkom, afspraken zijn weer mogelijk vanaf eind mei; de wachtlijst is ‘weggewerkt’.

Marianne Notschaele-den Boer | RHA Publishing & RHA Reïncarnatietherapie | Waaijenbergstraat 5 (Hoogzaal) | 4881 NB ZUNDERT – Nederland

Home

 

rhaplaatje © RHA Publishing – 19 maart 2024