VORIGE LEVENS IN ATLANTIS

Marianne Notschaele - den Boer

© Uitgeverij RHA Publishing

 

 

 

 

 

atlantis

 

 

VORIGE LEVENS IN ATLANTIS

 

Zolang ik met reïncarnatietherapie bezig ben, kwamen en komen cliënten geregeld terecht in vorige levens die zich afspelen in Atlantis.

Je kunt betwisten of Atlantis werkelijk heeft bestaan, maar ik blijf het interessant vinden als cliënten - die weinig of niets afweten van Atlantis - spontaan tijdens een regressiesessie gaan vertellen over ‘een heel raar continent, lang geleden’.

 

Er zijn veel overeenkomsten in de cliëntbeschrijvingen over vorige levens in Atlantis:

 

-          een bijzonder harmonieuze samenleving (in ’t begin van de Atlantisperiode/Lemuria)

-          de lichamen in die levens voelen anders aan: langer, dunner, flexibeler

-          bijbehorende (ziels)energie van het lichaam voelt ijl en groots aan (flexibel aura)

-          het is moeilijk voor cliënten te duiden of ze man of vrouw zijn, het lijkt er tussenin te zitten (androgyn)

-          er wordt witte of crèmekleurige sluierachtige kleding gedragen

-          Atlantis wordt beschreven als een omgeving vol witte daken, koepels, gebouwen met zuilen

-          centraal van het continent: een gebouw dat met kristalenergie te maken heeft

-          een vreemde blauwe straling die het geheel omgeeft (zie ook de verhalen op deze website van MRI-scan & Klos van Ruhmkorff)

-          een vreedzaam, spiritueel, geweldig goed gevoel van (ziels)verbondenheid onderling

-          gebruik van hoogintellectuele kennis: dna, klonen met dna, wiskunde, astrologie

-          groei en bloei wat betreft ‘werken met energie’: telepathie, gedachtenkracht, uittredingen

-          gebruik van laserstraalachtige energie, genezende energie op afstand zenden, energie & kristallen

-          contact met buitenaardsen of lichtwezens van andere planeten, ruimteschepen/raketten

-          soms hebben mensen ’t over meerdere levens in Atlantis; de bloei van het continent nam een grote tijdsperiode in beslag

-          ondergang van Atlantis: rond 10.000 voor christus

-          zij die ‘overleefden’ vluchtten naar andere gebieden om opnieuw te beginnen (bijv. Egypte, Mexico)

 

Atlantis was blijkbaar een fantastisch eiland/continent/werelddeel..... tot het misging. Door machtsmisbruik, onderlinge competitie, energie-experimenten, gerommel met DNA, kristallen etc. Het liep rottig af …J…: een soort big bang met veel vuur en water. Een zondvloed. Totale destructie van wat ooit prachtig was.

 

Al eeuwenlang is er een zondvloedverhaal in omloop. In overleveringsverhalen bij natuurvolken, in sagen/legenden, in geschriften van Plato en in de bijbel. Sinds er gewerkt wordt met hypnotherapie & reïncarnatietherapie (vanaf 1950) zijn er sessieverslagen over voorgaande levens in Atlantis.

 

 

crystal atlantis

 

 

In de roman Boodschappenmeisje heb ik een vorig leven verwerkt van Charlotte, een van de hoofdpersonen uit dat boek, dat zich afspeelde in Atlantis:

 

 

“In de nadagen van het roemruchte Atlantis kreeg ze (*) als jongeman een opleiding in werken met gedachtenkracht en telepathie. Klein probleempje: de jongeman was goed in opvangen van gedachten en toekomstinformatie. Ook al behoorde hij niet tot de Kring der Ingewijden, toch kreeg hij spontaan beeldende informatie door, hetgeen slechts was voorbehouden aan Zieners van de Hoge Raad.

Regelmatig zag hij beelden van naderende verwoesting. Hoge vloedgolven, bliksemende energiestralen, totale ondergang van Atlantis. Zijn waarschuwende toekomstvisioenen werden honend weggelachen. Zo ook zijn informatie over de corrupte Hoge Raad waarin machtsmisbruik, geknoei met dna, energie en kristallen hoogtij vierde. Hij prikte door de foute club heen en wist precies wie wel en niet rommelde met paranormale krachten. Niemand luisterde...

Met behulp van gedachtenkracht en een kristal brak hij energetisch in tijdens een belangrijke vergadering van de Hoge Raad om de knoeiers met hun zwarte werkzaamheden te confronteren. Helaas, zijn timing was verre van perfect.

Op datzelfde ogenblik liep alles tegelijk scheef. De aarde bewoog, de aardas kantelde. Het centraal geplaatste Kristal in Atlantis raakte uit balans. Gebundelde gedachtenkracht van de Zieners werd verbroken. Energiestralen schoten alle kanten uit en veroorzaakten overal hevige branden. De kantelende aarde zorgde voor immense aardverschuivingen en vloedgolven. De hel brak los.

Op zijn vluchtroute werd de jongeman getroffen door rondflitsende energiestralen. Hij verbrandde.”

 

(*) Charlotte in roman ‘Boodschappenmeisje’

 

 

Laatst schreef een cliënte, Neeltje (54), ter afronding van een consult over een vorig leven dat ze had in Atlantis, de volgende afscheidsbrief:

 

 

“Dag vrouw of man van Atlantis.

Ik neem afscheid van jou.

Van je grote wijdse gebaren van macht. Macht die je voor eigen gerief hebt gebruikt en waardoor alles donker werd en Atlantis ten onder ging. Van je liefde voor jezelf en voor je macht, je eigenmachtige optredens.

Je zelfverheerlijking, je ego.

Je genot hierover.

Je zelfoverschatting, je niet-weten.

Je schuld is ingelost.

Het was wreed.

Dit verkeerde gebruik van macht, machtsmisbruik van het zuiverste water. Tot het einde toe doorgedreven.

Je schuld is ingelost. Je ziel mag verdergaan, vrij van schuld.”

 

 

TWEE ANDERE, BIJZONDERE REINCARNATIEHERINNERINGEN AAN ATLANTIS

 

 

Atlantisherinnering: Klos van Ruhmkorff

 

MRI-scan & Atlantis

 

 

 

LEESTIPS OVER ATLANTIS

 

Er is nogal wat wildgroei op het gebied van informatie en boeken over Atlantis. Het onderwerp spreekt tot de verbeelding en is een dankbaar marketingobject voor boekenverkoop. Toch heb ik maar weinig boeken of websites gevonden die er qua informatie toe doen.

Aanraders:

 

 

shirlymclaine 

 

Shirley MacLaine: Voettocht naar Santiago de Compostella.

Shirley MacLaine beschrijft welke vorige levens in haar herinnering opduiken tijdens haar voettocht naar Santiago de Compostella. Hoewel je het niet zou verwachten staat er in dit boek een bijzonder interessant hoofdstuk over Lemurië, DNA, klonen, Atlantis.

 

merkwaardigreincverhalen 

 

Pieter Langendijk: Merkwaardige reïncarnatieverhalen.

Zelf vind ik deze verhalen helemaal niet merkwaardig, maar het is een boekje dat ik vaak uitleen omdat het interessante verhalen bevat over priesters in het oude Egypte, telepathie, Atlantis, buitenaardse contacten, piramidekrachten. Voor wie dergelijke vorige levens heeft gehad is het erg herkenbaar.

 

edgar_cayces_atlantis

Edgar Cayce’s Atlantis.

Over de vele readings die hij gaf. Er is ook een Nederlands boekje: ‘Edgar Cayce over Atlantis’ ISBN 90-65560610, 2e hands verkrijgbaar. Dit bevat uittreksels uit zijn readings over Atlantis. Er is een Amerikaanse website over de Edgar Cayce Foundation.

 

maricamoore 

 

Marcia Moore: Innerlijke Dimensies.

Oorspronkelijke Engelse titel: Hypersentience. De beschrijvingen over hypersentience en retrocognitie doen gedateerd aan, maar er staan interessante stukken sessieverslag in dit boek over vorige levens in Lemuria, Atlantis, Egypte, over priesters, ruimteschepen in de oudheid etc.

 

Atlantis_en_wereldkarma 

 

Pieter Barten: Atlantis & wereldkarma.

Lang niet alles in dit boek klopt, maar al lezend ‘voel’ je zelf wel welke stukken de werkelijkheid benaderen en welke niet; zeker interessant om te lezen.

 

9789080628489 

 

Marianne Notschaele: Ik was eens…

In mijn boek Ik was eens... is een verhaal opgenomen van een vorig leven dat zich afspeelt in Altantis: ‘Aan de top gaat het mis’.

 

9789080628434 

 

Marianne Notschaele-den Boer: Waarom Esther geen Robinson werd

In mijn boek Waarom Esther geen Robinson werd is een verhaal opgenomen over een ‘dodelijke energie-opleiding’. Dit verhaal speelt zich weliswaar af in oud-Egypte, maar heeft raakvlakken met Atlantis, mysteriescholen, werken met energie.

 

9789080628410 

 

Marianne Notschaele-den Boer: roman Boodschappenmeisje

Bij angst voor bliksem ging een cliënte eens terug in de tijd naar een vorig leven ten tijde van de verwoesting van Atlantis, al waar ze getroffen werd door energiestralen die alle kanten uitschoten (zie hierboven, halverwege deze webpagina).

 

j_queen

 

Julia SvadiHatra: The Rebirth of an Atlantean Queen

Een bijzonder boek van Julia Svadihatra met o.a. beschrijvingen over haar vorige leven in Atlantis: meer over dit boek

 

atlantispetermichel 

 

Peter Michiel: Atlantis, een verzonken continent

Overzichtelijk mini-boekje, zogenaamd Ankertje. Zit goed gestructureerd in elkaar. Van Plato, zondvloed, Edgar Cayce tot hedendaags Atlantisbewustzijn. Ook aandacht voor vlucht uit Atlantis voor de verwoesting (naar Egypte, Mexico).

 

 

Website met bijdragen van onbekenden die vertellen over vorige levens in Atlantis:

http://healing.about.com/od/memory_atlantis/Atlantis_Past_Life_Memories.htm (in ’t Engels)

 

 

Terug naar beginpagina voor de nieuwste boeken en algemeen overzicht alle verhalen over vorige levens uit mijn praktijk reïncarnatietherapie.

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

© RHA Publishing, juli 2009