Boek over reïncarnatietherapie en werken met vorige levens

 ‘Waarom Esther geen Robinson werd’

Marianne Notschaele-den Boer

 Boekrecensie Openbare Bibliotheek Biblion - september 2006

 

 

 

http://boeken.blog.nl/files/2009/09/waaromesthergeenrobinsonwerd-212x300.gif

 

‘Waarom Esther geen Robinson werd’

 

“Bundel met ruim dertig reïncarnatieverhalen van meer dan twintig cliënten van een Nederlandse reïncarnatietherapeute.

 

Aanleiding was dat diverse cliënten vroegen of een dergelijk boek bestaat; directe aanleiding was de ontmoeting met een van de deelneemsters aan het tv-programma 'Expeditie Robinson'. Deze vrouw kwam bij haar met de vraag wat er misging tussen haar en een van de overige deelnemers.

 

Na een korte introductie van de cliënt en diens hulpvraag volgt een herbeleving van een vorig leven, waarvan er opvallend veel zich afspelen in de Tweede Wereldoorlog. Tenslotte wordt kort ingegaan op het effect van de sessie en de oplossing van het probleem.

De auteur laat meestal de cliënten zelf aan het woord in de 1e of de 3e persoon (in een kleinere letter) en praat een en ander zelf aan elkaar, geeft commentaar of maakt verbanden duidelijk.

Er wordt niet expliciet ingegaan op zielsintegratie, maar tussen de regels door komt dit wel summier aan de orde.

 

Voorin een korte inleiding; achterin zeer beknopte info over reïncarnatietherapie en iets over de auteur zelf: allemaal heel praktisch en feitelijk.

Lekker leesboek voor mensen die reïncarnatietherapie overwegen of iets meer willen weten over de mogelijke uitwerking ervan in het dagelijks leven van anderen. Eenvoudige uitgave.” 

Terug naar beginpagina van deze website www.vorigelevens.nl

Meer informatie over 'Waarom Esther geen Robinson werd' en andere boeken van Marianne Notschaele

__________________________________________________________________

© RHA Publishing – april 2009