Een andere kijk op emetofobie  - braakfobie

VAN OVERGEVEN TOT OVERGAVE

José over haar ervaringen - reïncarnatietherapie

Marianne Notschaele © Uitgeverij RHA Publishing

 

 

 

 

 

Emetofobie: angst voor extreme misselijkheid en braken  

 

 

 

ANGST VOOR OVERGEVEN  OF ANGST VOOR OVERGAVE?

 

 

Misschien iets om eens over na te denken: extreme angst voor braken/overgeven kán samenhangen met ‘angst voor overgave’.

Soms liggen vorige levens hieraan ten grondslag.

 

Gedachten die iemand heeft op het moment van sterven in een vorig leven, en die op dat moment volkomen juist zijn, kunnen doorwerken in een daaropvolgend leven (lees hierover meer: Hoe en waarom reïncarnatietherapie werkt), waar ze niet meer passen.

Reïncarnatietherapeuten doen hUN best dergelijke verkeerde gedachtenkoppelingen te neutraliseren.

 

Voorbeeld 1:

 

In een concentratiekamp in de 2e w.o. wil iemand overleven, hoe zwak of ziek iemand ook is. Gedachten daar kunnen zijn: zolang ik zwak, ziek en mager ben, leef ik nog. Als ik ga braken, is het pas echt met me afgelopen.

===è Maar: deze gedachten zijn nu niet meer juist. Nu geldt: als je gezond bent, leef je nog. Van braken ga je niet dood.

 

 

Voorbeeld 2:

 

Iemand ziet in een vorig leven anderen sterven bij een epidemie in de middeleeuwen. Men had toen weinig verstand van hoe ziekte werkte en hoe bacillen werden overgedragen. Iemand kan daar terecht denken: iedereen om me heen gaat dood nadat ze overgeven en braken. De koppeling: braken=doodgaan wordt gelegd.

===è Maar: die conclusie klopte in die oude tijd. Nu betekent braken echt niet altijd dat je eraan doodgaat. Bovendien kunnen medicijnen ingezet worden tegen ziekte.(*)

 

 

 

Voorbeeld 3:

 

Een soldaat in een oorlog wordt door de vijand gepakt. ‘Geef je over… want anders….!’ Is het laatste wat de soldaat hoort voordat hij wordt doodgeschoten. Hij koppelt aan elkaar: me overgeven=doodgaan.

=è Maar: je overgeven aan iets nu, hoeft niet te betekenen dat je sterft.

 

 

Zo zijn er vele andere voorbeelden waarbij angst voor overgeven of overgave een rol kan spelen.

Lees hieronder de ervaringen van José, een vrouw die werkte in de gezondheidszorg. Ze kwam bij me met een braakfobie.

 

 

 

 

Dit verhaal verscheen in 1994 in het Tijdschrift ‘Cyclus’, een tijdschrift voor regressie- en reïncarnatietherapeuten.

 

José schreef het zelf na afloop van therapie. In 2005 heb ik aan de hand van haar complete dossier, met haar goedkeuring, het therapieproces wat vorige levens betreft opnieuw gedetailleerd uitgewerkt en opgenomen in het boek 'Waarom Esther geen Robinson werd'.

 

(*) In het boek Ik was eens... is een therapieproces van een jonge vrouw met extreme angst voor buikgriep en ziekte uitgebreid beschreven.

 

***

 

Vind je vorige levens onzin of ben je er niet aan toe, wend je dan tot de website Stichting Emetofobie voor informatie en/of hulp.

 

 

 

Marianne Notschaele-den Boer

© RHA Publishing, mei 2009

 

 

Terug naar beginpagina voor andere verhalen over vorige levens en de boeken die ik daarover heb geschreven.

 

 

© RHA Publishing