Algemene informatie en uitleg over reïncarnatietherapie en procestherapie

 

 

 

 

praktijkMN1.JPG  uitzichtpraktijkMN.JPG

 

 

 

Hieronder vind je een algemene uitleg over reïncarnatietherapie. Deze manier van werken vormt nog steeds de basis voor mijn huidige consulten.

Praktijkvoorbeelden van werken met lichte trance kom je vooral tegen in een van mijn eerste boeken ´Waarom Esther geen Robinson werd´.

 

 

REINCARNATIETHERAPIE

 

Reïncarnatietherapie is een moderne vorm van psycho­therapie. Uitgangspunt is dat elk pro­bleem een oorzaak heeft. Deze oorzaak is te vinden in niet (goed) verwerkte ervaringen uit het verleden, bijv. jeugd of vorige levens.

 

Via therapie worden deze ervaringen opge­­­­­­­­spoord, eventueel (her)be­leefd en alsnog verwerkt. Hierdoor ontstaat nieuw inzicht, een andere kijk of houding ten opzichte van het gebeurde in het verleden. Dit verkregen inzicht biedt nieuwe keuzemogelijkheden in het dagelijkse leven en resulteert uiteindelijk in vermindering of oplossing van een probleem.

 

Reïncarnatietherapie wordt gebruikt voor het verkrijgen van inzicht: in jezelf, je functioneren, je handelen t.o.v. bepaalde situaties, gebeurtenissen en personen in vorige levens of in dit leven. Om antwoord te krijgen op vragen als: waar komen mijn talenten vandaan? Waar hebben mijn problemen mee te maken? Waarom kom ik telkens bepaalde ervaringen of personen tegen? Waarom heb ik juist dit werk of deze ouders? Waartoe dient mijn huidige leven?

 

Ieder type probleem kan met deze therapievorm worden aangepakt, of het nu gaat om mentale, emotionele, lichamelijke of paranormale klachten.

Tijdens een therapieconsult wordt gezocht naar thema’s waar het werkelijk om draait. Welke problemen herhalen zich? Is datgene waar­mee je in therapie komt het werkelijke probleem of is er een onderliggend kernthema?

 

In meerdere consulten - gericht op het vinden van de werkelijke oorzaak van problemen - wordt uiteindelijk teruggegaan naar de niet (goed) verwerkte ervaring uit het verleden. Er wordt uitgezocht wat precies gebeurd is, wat je toen bewust of onbewust dacht of bent gaan geloven. De (in veel gevallen traumatische) ervaring wordt alsnog ver­­­­­­werkt door emoties opnieuw te voelen of te bespreken, door nu te doen wat toen niet kon. De ervaring uit het verleden wordt hierdoor ‘gerepareerd’, geheeld. Zo kan begrip en inzicht volgen, plus het besef dat een bepaalde ervaring uit het verleden nu wèl afgelo­pen is. Overtuigingen of conclusies die toen juist waren, maar die je nu nog steeds in je handelen of functioneren beperken, kunnen worden bijgesteld en hun juiste waarde krijgen in het dagelijkse leven. Dit resul­teert in nieuwe keuzemogelijkheden die probleemoplossend of helend werken.

 


WAT KUN JE VERWACHTEN TIJDENS SESSIES

 

Hoe iemand een sessie ervaart of op welke manier je je dingen herinnert, hangt af van per­soonlijke zintuigen en representatievoorkeuren (zien, voelen, horen, ruiken, proeven, weten).

 

Afhankelijk van het probleem of de vraag waarmee je in therapie komt, kun je in verschillende ervaringsgebieden terechtkomen: recent verleden, jeugd, geboorte, zwangerschap, conceptie, tussen twee levens in, vorige levens.

Bij procestherapie komen meestal alle ervaringsgebieden aan bod. Bij een enkelvoudige sessie wordt gericht teruggegaan naar een bepaald gebied in het verleden.

 

Gehanteerde vraag- en gesprekstechnieken verschillen per persoon evenals het aantal consulten. Afhankelijk van degene die een consult aanvraagt, kan worden gewerkt met regressietherapie, hypnotherapie, reïncarnatietherapie of gespreks- en tekentherapie.

Naast de gebruikelijke methoden en technieken werk ik ook met door mij ontwikkelde tekenmethodes en puz­zeltechnieken.

 

De een is gebaat bij een tot twee sessies, een ander heeft behoefte aan vijf tot zes sessies, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Een standaardconsult neemt twee uur in beslag. De frequentie verschilt per persoon, net wat bij iemand past. Bij intensives, meerdere afspraken in één week tijd, bijv. bij zware problematiek, kan de consulttijd variëren.

 

 

GELUIDSOPNAME

 

Het opnieuw beluisteren van sessies versnelt het therapieproces vanwege het herhaaleffect. Geluidsopname wordt bij mij altijd toegestaan. De opname is bedoeld ter ondersteuning van het therapieproces.

In de loop der jaren is gebleken dat cliënten in mijn praktijk op diverse manieren baat hadden bij het naluisteren van consulten. Terugluisteren is meestal prettig omdat bijna niemand in staat is een 2 uur durend consult tot in detail te onthouden, maar het kan ook confronterend zijn om jezelf te horen praten (wanneer het je dan bijv. ineens opvalt dat je geweldig goed bent in het omzeilen van antwoord geven op specifieke vragen over een bepaald probleem).

Ook omdat ik vooral werk met taalgebruik van cliënten, is het interessant om gesproken woord opnieuw te beluisteren. Bij terugluisteren herken je zelf beter je geloofsovertuigingen, terugkerende uitspraken of beweringen die misschien bijgesteld kunnen worden.

 

 

 

Marianne Notschaele-den Boer

www.vorigelevens.nl

 

 

Klik op de afbeeldingen van mijn boeken voor meer informatie

 

omslag boek VINTAGE LIFE 17 feb klein.gif Lzodz3c-klein.gif ienieminieomslag.jpg 9789080628458 9789080628489 wegrwkleinomslagje 9789080628410 image003 

 

 

Terug naar beginpagina van deze website

 


rhaplaatje 
© RHA Publishing - op alle artikelen en cliëntverhalen berust copyright, gelieve dit te respecteren – 1-1-2015